Manifest

Spoločnosť dosahuje svoje poslanie profesionálnou prácou a výskumom, vytváraním podmienok pre neustále vzdelávanie, rozvoj a inovácie služieb, s cieľom uspokojiť potreby užívateľov, zamestnancov a komunity. Uznávame neustály záväzok ku kvalite organizačných a technicko-technologických základov, ktorý zaisťuje úplnú racionalitu všetkých postupov a vysokú kvalitu práce, založený na morálnych zásadách, ktoré odrážajú vzájomný rešpekt a dôveru, spolupatričnosť k tímu a individuálny prínos k dobrej povesti spoločnosti.

Zamestnancov a spolupracovníkov považujeme za najcennejšiu časť spoločnosti. Sú našou neustálou výhodou v konkurencii na trhu a iniciátormi nových úspechov, ktoré pestovaním tradície, ktorou spoločnosť vo svojich aktivitách disponuje, prispievajú k dosiahnutiu nášho spoločného cieľa.

Kvalita a podpora

Okrem ponuky rôznych typov podpory, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ, poskytujeme kvalitné služby za lepšiu cenu. Môžete sa spoľahnúť, že budeme k dispozícii a ochotní vám pomôcť čo najskôr po prijatí oznámenia/požiadavky.

Ako sa líšime od ostatných?

Osvedčený a profesionálny, ten a ten … Už sme to všetko počuli, ako sa však v skutočnosti odlišujeme? To čo sľúbime to aj splníme. Sme vedení a motivovaní dosahovať ciele, ktoré sme si spoločne stanovili, nielen na papieri, ale aj v praxi a realite.

Bezpečné prostredie

Dbáme na to, aby sa so všetkými zahraničnými pracovníkmi zaobchádzalo dôstojne. Chceme, aby sa každý cítil príjemne a aby sa s nimi dobre zaobchádzalo bez ohľadu na ich rasu, náboženské presvedčenie alebo sexuálnu orientáciu.

Zodpovednosť

Práca so zahraničnými pracovníkmi si vyžaduje veľkú zodpovednosť. Keď prídu do cudziny, je pre nich veľmi dôležité, aby sa vždy mohli na niekoho vo svojej cudzine spoľahnúť.

Náš tím je s nimi od prvého dňa, poskytuje im podporu, radu a stará sa o ich spokojnosť, aby mohli na pracovisku bez prekážok podávať najlepší výkon.

Ako všetci vieme, ak je pracovník šťastný, bude aj zamestnávateľ.

Konektivita

Dlhoročné zahraničné skúsenosti a dobré kontakty so spoločnosťami z rôznych odvetví po celom svete sú presne tým, na čo sa môžete pri spolupráci s nami spoľahnúť.

Sprievodná podpora

Najlepší klient je ten, kto sa vráti!

Našim cieľom nie je jednorazový kšeft, ale dlhodobá spolupráca s neustálym pokrokom a zvyšovaním objemu obchodu.

Je to niečo, čo sa budovalo roky a vyžaduje si to neustále zlepšovanie. Náš sprievodný plán podpory pokrýva všetky akcie od nájdenia adekvátneho zahraničného pracovníka, jeho zamestnania až po jeho odchod alebo preradenie na inú prácu.

Zamestnávatelia môžu pokojne spať, pretože vedia, že sa na nás môžu vždy spoľahnúť.

Uploading