Naše služby v krátkej reči:

Nábor pracovníkov:

 • Pomáhame nájsť vhodné zamestnanie v závislosti od kvalifikácie, pracovných skúseností a želaní pracovníkov. Našim konečným cieľom je dosiahnutie obojstrannej spokojnosti.
 • Príprava a analýza projektov v oblasti ľudských zdrojov.
 • Vyhľadávanie a výber kandidátov z miestneho aj medzinárodného trhu práce.
 • Poskytujeme poradenstvo a pripravujeme kandidátov na náborový proces.
 • Organizujeme pohovory a pomáhame pri konečnom výbere.
 • Zabezpečujeme zmluvy a služby až do nástupu do nového zamestnania.

Dočasné zamestnanie:

 • Ponúkame možnosť sezónneho (krátkodobého) zamestnania v rôznych oblastiach na Slovensku aj v iných krajinách EÚ.
 • Pomáhame s uzatváraním pracovných zmlúv a s dokumentáciou.
 • Evidujeme cudzincov na ministerstve vnútra a miestnej daňovej správe.
 • Staráme sa o poistenie a lekárske prehliadky.
 • Vedeme evidenciu zamestnancov a vyvíjame stratégie zamestnanosti podľa vašich potrieb.

Podpora zahraničných pracovníkov:

 • Riešime administratívu pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do krajiny zamestnania.
 • Poskytujeme dopravu, letové služby a logistickú podporu, ak je to potrebné.
 • Pomáhame pracovníkom pri hľadaní zamestnania a počas ich adaptácie v novom prostredí.

                                                      Našou prioritou je vás sprevádzať na ceste k úspechu v rámci zamestnávania a riadenia ľudských zdrojov.

Uploading