V závislosti od kvalifikácie, pracovných skúseností a želaní pracovníkov je naším začiatočným cieľom nájsť im vhodné zamestnanie a naším konečným cieľom je obojstranná spokojnosť.

Príprava a analýza projektov a dlhodobých riešení v oblasti ľudských zdrojov.

Vyhľadávanie a výber kandidátov z miestneho a medzinárodného trhu práce.

Poradenstvo a príprava kandidátov na náborový proces.

Organizácia pohovorov a pomoc pri konečnom výbere.

Vo fáze následného výberu zabezpečenie zmlúv a ďalších služieb, do nástupu do nového zamestnania.

  • Dočasné zamestnanie

Možnosť sezónneho (krátkodobého) zamestnávania pracovníkov v rôznych zamestnaniach na Slovensku alebo v iných krajinách EÚ.

So zamestnancami uzatvárame pracovné zmluvy a vytvárame súbor zamestnanca so všetkou sprievodnou dokumentáciou.

Cudzincov evidujeme na ministerstve vnútra a evidujeme na miestnej daňovej správe.

Zamestnancov poistíme, odporučíme na lekárske prehliadky a pomôžeme pri získaní lekárskeho osvedčenia a sanitárnej brožúry.

Vedieme evidenciu zamestnancov a vyvíjame plány a stratégie zamestnanosti v súlade s vašimi potrebami.

Vykonávame ďalšie služby súvisiace s ľudskými zdrojmi.

  • Starostlivosť a podpora zahraničných pracovníkov

Riešenie administratívy, keď pracovníci prídu do krajiny zamestnania. Okrem toho môžeme pracovníkom počas ich zamestnania poskytovať dopravu, ak je to potrebné, letové služby a logistickú podporu.

Pracovníkom je poskytovaná pomoc a podpora pri hľadaní zamestnania a vo všeobecnosti počas ich zvládania v novom prostredí.

Uploading