Naše služby v krátkej reči:

Nábor pracovníkov:

  • Pomáhame nájsť vhodné zamestnanie v závislosti od kvalifikácie, pracovných skúseností a želaní pracovníkov. Našim konečným cieľom je dosiahnutie obojstrannej spokojnosti.
  • Príprava a analýza projektov v oblasti ľudských zdrojov.
  • Vyhľadávanie a výber kandidátov z miestneho aj medzinárodného trhu práce.
  • Poskytujeme poradenstvo a pripravujeme kandidátov na náborový proces.
  • Organizujeme pohovory a pomáhame pri konečnom výbere.
  • Zabezpečujeme zmluvy a služby až do nástupu do nového zamestnania.

Podpora zahraničných pracovníkov:

  • Riešime administratívu pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do krajiny zamestnania.
  • Poskytujeme dopravu, letové služby a logistickú podporu, ak je to potrebné.
  • Pomáhame pracovníkom pri hľadaní zamestnania a počas ich adaptácie v novom prostredí.

                                                      Našou prioritou je vás sprevádzať na ceste k úspechu v rámci zamestnávania a riadenia ľudských zdrojov.

Uploading