Vodič nákladného vozidla C, CE, C1, C1E

 • Stavebníctvo a architektúra
 • Trvalý pracovný pomer
 • Dohoda
 • Slovakia

Informácie

 • icon
  Mzda od 1500 €
 • icon
  Počet voľných miest 6 miest
 • icon
  Skúsenosti: skúsený

Popis pracovnej ponuky

 vedenie a obsluha prideleného nákladného vozidla (doprava vnútroštátna a technologická), zabezpečovanie vykládky a nakládky materiálu, tovaru a kontrola jeho množstva, identifikácia prijímateľa tovaru

vykonávanie pravidelnej bežnej údržby (čistota, výmena a dolievanie olejov a prevádzkových náplní, mazanie vozidla),

vedenie bežných záznamov o prevádzke nákladného vozidla (agenda čerpania PHM, evidencia o prevádzke motorového vozidla, evidencia jednotlivých prepráv za každú činnosť zvlášť),

obsluha je povinná v prípade prestoja, technologickej prestávky realizovať bežné pomocné a stavebné práce podľa nariadenia vedúceho stavby,

dodržiavanie BOZP a PO, pracovného poriadku,

evidencia pracovného času, obsluha tachografu, organizovanie bezpečnostných prestávok,

komunikácia s odberateľmi/dodávateľmi.

Požiadavky pre zamestnanca 

Vodiči musia mať KKV ako aj psychotesty, avšak vieme im pomôcť s vybavením a následne sa im to stiahne z výplaty príp. sa vieme dohodnúť na postupnom splatení.

Každý zamestnanec musí mať uzatvorenú poistku zodpovednosti za škody spôsobené zamestnávateľovi. 

Poistka musí byť uzatvorená najneskôr 1 mesiac po nástupe do práce 

Zamestnanec si ju vybavuje sám, aj si ju sám hradí, cenovo sa pohybuje niekde okolo 300 EUR/rok

Ponúkame

 6,50 EUR/hod. v hrubom + variabilná zložka mzdy, ktorá je naviazaná na výkon a to príplatkom za výkonovú hodinu (fakturovanú), ktorá je v rozmedzí od 1,25 EUR/hod. v hrubom do 2,00 EUR/hod

 Ďalšou individuálnou zložkou mzdy je odmena alebo osobné ohodnotenie za zručnosti nad rámec pracovnej náplne.

Zamestnancom prislúcha stravné, ktoré sa vypláca na začiatku mesiaca ako finančný príspevok na účet zamestnanca, v súčasnosti je jeho výška 4,70 EUR/odpracovaná smena.

Výplatný termín je 15. – 18. deň nasledujúci po mesiaci, za ktorý sa mzda vypláca.

Ubytovanie riešime vzájomnou dohodou. – (príspevok 6 EUR- deň)

 Nadčasy sa preplácajú dohodou (môžete  si zobrať náhradné voľno). 

Ďalšie informácie

Pracovný čas od 7:00 do 16:00, v prípade nutnosti sa môže doba predĺžiť o hodinku, dve.  

Víkend voľno

Priemerný zárobok 1300-1600 EUR v hrubom v závislosti od výkonu a počtu pracovných dní v mesiaci (suma uvedená bez stravného)

V prípade vyslania na pracovnú cestu má zamestnanec nárok na cestovné náhrady.

Hlavné pracovisko je v Lome Iliaš v Banskej Bystrici, ak je zákazka mimo Banskej Bystrice, môže byť dočasné pracovisko aj napr. Kremnica, Zvolen.

Vodič bude mať prioritne pridelené vozidlo značky Tatra (klasická, Euro2, Euro3), Volvo, Renault. 

 

Upozorniť ma na nové ponuky

Dostávajte e -maily o najnovších pracovných ponúk.

Uploading